Projekt nasadzeń i zagospodarowanie terenu wokół firmy.

  Teren zieleni o powierzchni 120m2, kształt prostokątny, ze względu na charakter prowadzonej działalności obszar półpubliczy. Działka granicząca z drogą przy której znajduje się ciąg dużych drzew liściastych zacieniających spory fragment założenia.

Zakres prac polegał na:

  • usunięciu kilku świerków pospolitych oraz drobnych krzewów
  • oczyszczeniu z chwastów i wyrówaniu  terenu
  • wygospodarowaniu miejsca na postój dla rowerów
  • stworzeniu zielonej ściany z cisów odgradzającej od posesji obok
  • założeniu odwodnienia z daszku wejściowego wraz z opaską z kamiena wokół budynku
  • założeniu krawężników w obrebie parkingu dla samochodów
  • zagospodarowaniu terenu roślinnością ndostosowaną do warunków wraz z nawodnieniem oraz wypełnieniem kamieniem i korą.