Nadzór nad terenami zieleni jak i pracami w Twoim ogrodzie

       W 2013 rozszerzyliśmy działalność o usługi w zakresie nadzoru nad terenami zieleni czego potwierdzeniem jest ukonczenie specjalistycznego kursu organizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów z siedzibą w Poznaniu oraz otrzymaniem uprawnień OSTO nr rej. 047/2013


      Wykonujemy nadzory przy inwestycjach budowalnych, drogowych oraz przy nasadzeniach kompensacyjnych. Inspektor nadzoru terenów zieleni czuwa w imieniu inwestora nad prawidłowym przebiegiem prac z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

   

    Podstawowe zadania inspektora nadzoru terenów zieleni:

  • kontrola zgodności wykonawstwa z dokumentacją projektową
  • ocena materiału roślinnego przeznaczonego do nasadzeń zgodnie z przyjętymi normami i wymaganiami projektowymi oraz kontrola parametrów jakościowych materiałów użytych w trakcie inwestycji np. ziemi urodzajnej
  • kontrola prac ulegających zanikowi np. zaprawianie dołów przed posadzeniem roslin
  • udział w odbiorach: częściowym i końcowym
  • doradztwo dla inwestora związane z terenami zieleni.

   

    Typowe trudności w procesie inwestycyjnym dotyczące zieleni:

  • nieprecyzyjna dokumentacja techniczna np. brak wymagań dotyczących jakości materiału roślinnego
  • wykonawca z niedostateczną wiedzą i umiejętnościami 
  • brak uzyskanych decyzji administracyjnych na wycinkę roślin kolidujących z inwestycją
  • zniszczenia małej architektury oraz  istniejących nasadzeń poprzez niewłaściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami przez sprzęt pracujący na budowie
  • używanie sprzętu powodującego zagęszczenia gruntu lub uszkadzającego korony drzew.