Drzewa i krzewy iglaste-duży wybór odmian żywopłotowych.

    W naszej szkółkce dostępnę są różne gatunki i odmiany roślin iglastych. Oferujemy duży wybór form karłowych o wzroście bardzo powolnym  nadających się do stylizowanych ogrodów japońskich, jako materiał do nasadzeń całoroczych w pojemnikach czy do małych założeń ogrodowych. Oferujemy:

  • jodły, sosny, świerki, cyprysiki, choiny, cisy, żywotniki, żywotnikowce, jałowce, miłorzęby, modrzewie. 
  • formy szczepione krzewów iglastych.